Studija izvodljivosti projekta distribucije i što slijedi nakon studije izvodljivosti?

mohamed elsharkawy
2024-02-17T20:22:04+00:00
opće informacije
mohamed elsharkawyKorektor: admin28. rujna 2023Zadnje ažuriranje: prije 4 mjeseci

Studija izvedivosti projekta distribucije

Studija izvodljivosti projekta distribucije predstavlja realnu priliku za gospodarstvenike koji žele pokrenuti vlastite projekte u području proslava i događanja. Ovaj projekt ima za cilj pružiti inovativne i atraktivne distribucije za rođenja i brakove.

Slijedeći ove korake, oni koji žele pokrenuti distribucijski posao mogu steći potrebno znanje o tome kako kupiti antikvitete i distribuciju od pouzdanih dobavljača. Osim toga, mogu kupiti prikladne stalke za prikazivanje ovih distribucija na atraktivan i lijep način.

Studija izvedivosti za projekt distribucije karakterizirana je idejom koju je lako implementirati i upravljati, a omogućuje ljudima koji radije rade od kuće da ostvare profit od prodaje svojih proizvoda putem interneta. Zahvaljujući društvenim medijima i stranicama za e-trgovinu, tvrtka može doprijeti do širokog spektra potencijalnih kupaca.

Osim toga, dostupni su brojni gotovi izvještaji i studije koji pomažu gospodarstvenicima analizirati izvedivost projekta i procijeniti potrebna ulaganja i očekivanu dobit u kratkom i dugom roku. Ova izvješća uključuju vrijedne informacije i gotove predloške prikladne za različite vrste projekata.

Jadwa - blog Sada Al Umma

Koje su vrste studija izvodljivosti?

 1. Studije ekološke izvedivosti:
  Ova se studija bavi procjenom mogućih utjecaja predloženog projekta na okoliš. Analiziraju se utjecaji na zemljište, vodene resurse i prirodni okoliš, s ciljem osiguranja provedbe projekta na održiv način iu skladu sa zakonima o zaštiti okoliša.
 2. Studije pravne izvodljivosti:
  Ova se studija usredotočuje na procjenu aspekata zakona i zakonodavstva povezanih s projektom. Uključuje analizu potrebnih dozvola, licenci te nacionalnih i lokalnih zakona koji se odnose na projekt. Ova analiza ima za cilj osigurati usklađenost sa zakonima i izbjeći potencijalne pravne probleme u budućnosti.
 3. Studije marketinške izvodljivosti:
  Ova studija bavi se analizom tržišta, potreba potrošača i potencijalne konkurencije. Ova analiza ima za cilj utvrditi šanse za uspjeh projekta i odrediti odgovarajuću marketinšku strategiju za privlačenje kupaca.
 4. Studije tehničke izvedivosti:
  Ova studija uključuje ocjenu izvedivosti provedbe projekta s tehničkog stajališta. Analizira se potrebna oprema, ljudski resursi i iskustvo potrebni za uspješnu provedbu projekta. Ova analiza ima za cilj utvrditi tehničku izvedivost provedbe projekta.
 5. Studije financijske izvodljivosti:
  Ova se studija bavi financijskom analizom predloženog projekta. To uključuje procjenu troškova, očekivanih prihoda i potencijalne dobiti projekta u kratkom i dugom roku. Ova analiza ima za cilj utvrditi financijsku isplativost projekta i procijeniti njegova ulaganja.
 6. Studije socijalne izvedivosti:
  Ova studija usmjerena je na analizu potencijalnih društvenih učinaka projekta. Procjenjuju se utjecaji na lokalnu zajednicu, kulturu, zapošljavanje i gospodarski razvoj, s ciljem utvrđivanja održivosti projekta i pozitivnog društvenog utjecaja.

Koje su karakteristike studije izvodljivosti?

1- Zabrinutost za budućnost: Studija izvedivosti nastoji procijeniti investicijske ideje koje bi mogle trajati dugo vremena. Stoga je važnost studije izvodljivosti u postizanju maksimalne koristi od projekta.

2- Pomoć u donošenju odluka: Studija izvedivosti pomaže u analizi svih čimbenika povezanih s projektom, kao što su ekonomski, tehnički, pravni i čimbenici rasporeda. Stoga pomaže u odabiru dostupnih mogućnosti ulaganja na ispravan i jasan način.

3- Utvrđivanje valjanosti investicijske ideje: Studija izvodljivosti ima za cilj utvrditi valjanost investicijske ideje za projekt. Tako se može donijeti odluka o pokretanju projekta ili njegovom izbjegavanju ako se investicijska ideja pokaže neuspješnom.

4- Pružanje tehničkih i ekonomskih informacija: Studija izvodljivosti također pruža tehničke, ekonomske, operativne, pravne, vremenske i tehnološke informacije za projekt. To investitoru daje grubu procjenu vremena potrebnog za provedbu projekta i ispunjava li projekt zakonske i realne zahtjeve ciljanog tržišta.

studija projekta smole - blog Sada Al Umma

Tko izrađuje studiju izvodljivosti?

Studija izvodljivosti bitan je korak u procesu razvoja projekata i ulaganja sredstava. Kroz ovu studiju projekt se analizira s više aspekata te se ocjenjuje njegova financijska i ekonomska isplativost prije početka njegove realizacije.

Zapravo, postoji više mogućnosti za izradu studije izvodljivosti. Nositelj projekta može pripremiti početni koncept za studiju na temelju svog iskustva i znanja o projektu i njegovom ciljnom tržištu. Također se može konzultirati sa stručnjacima i konzultantima kako bi dobio potrebnu pomoć u izradi studije.

Osim toga, mogu se koristiti i unaprijed pripremljene studije izvodljivosti za slične projekte. Ove studije obično izdaju subjekti koji potiču nove projekte i stavljaju ih na raspolaganje potencijalnim investitorima. Međutim, te studije moraju uključivati ​​prethodno predstavljene projekte, koji mogu biti konvencionalni i neprikladni za novu projektnu ideju.

Općenito se može pouzdati u konzultantske urede za izradu studije izvedivosti, jer ti uredi imaju iskustvo i specijalizaciju u ovom području. Međutim, treba napomenuti da korištenje konzultantskog ureda nositelja projekta nosi dodatni trošak za izradu studije.

Općenito, studija izvedivosti smatra se važnim alatom za osiguranje izvedivosti projekta i postizanje očekivane dobiti. Provedba ove studije ovisi o iskustvu nositelja ideje, specijaliziranih konzultanata ili prethodnih studija. Zahvaljujući njemu analiziraju se svi aspekti projekta, uključujući procjenu rizika, troškova i očekivanog povrata, što pomaže poduzetniku da donese ispravnu odluku prije ulaganja u projekt.

Koja je razlika između poslovnog plana i studije izvodljivosti?

Studija izvedivosti je prvi korak u uspostavi novog projekta, budući da se usredotočuje na analizu višestrukih aspekata projekta kako bi se utvrdila njegova izvedivost i potencijal za uspjeh. To uključuje ekonomske, financijske, marketinške i tehničke aspekte. Studija izvedivosti ovisi o pažljivom istraživanju i točnim informacijama za procjenu troškova i prihoda, kao i budućih očekivanja projekta.

S druge strane, poslovni plan dolazi nakon što se izradi studija izvodljivosti i utvrdi isplativost projekta. Nakon što stvari postanu jasne i iskristalizira se jasna vizija projekta, može se pripremiti detaljan akcijski plan za postizanje ciljeva projekta. Akcijski plan ima za cilj uspostaviti jasne, specifične planove djelovanja i organizirati buduću provedbu. Ti planovi uključuju pojedinosti potrebne za uspješnu provedbu projekta, uključujući zadatke, resurse, rokove, troškove i potencijalne rizike.

Uz podršku poslovnog modela, kratka vizija projekta može se razviti i napisati na jednoj stranici. "Business Model Canvas" koristi se za definiranje glavnih elemenata projekta. Poslovni model je učinkovit alat za razumijevanje dodane vrijednosti projekta i definiranje metoda za njegovu provedbu.

Kojih je pet pokazatelja uspješne studije izvedivosti?

 1. Neto sadašnja vrijednost (NPV): NPV je jedan od najvidljivijih i najčešćih pokazatelja u studiji izvedivosti projekta. Izračunava se oduzimanjem ukupne vrijednosti budućih troškova od ukupne sadašnje vrijednosti troškova. Ako je NPV vrijednost pozitivna, to znači da je projekt izvediv i vrijedan ulaganja.
 2. Razdoblje povrata kapitala: Razdoblje povrata kapitala odnosi se na to koliko je vremena potrebno da projekt povrati početna ulaganja uložena u njega. Ako je razdoblje povrata kapitala kratko, to znači da projekt može brzo ostvariti financijske povrate.
 3. Financijska analiza Očekivana dobit i gubitak: Financijska analiza uključuje procjenu iznosa koji se očekuje da će biti izveden iz projekta i procjenu očekivanih troškova rada projekta. Ova analiza pomaže u procjeni isplativosti projekta i postizanju ekonomskog povrata.
 4. Očekivani novčani tok: Analiza očekivanog novčanog toka ima za cilj procijeniti sredstva koja će pritjecati u projekt i koja će iz njega izlaziti tijekom određenog razdoblja, kako bi se ocijenila kompatibilnost financiranja i postigla financijska ravnoteža.
 5. Organizacijska struktura i veličina potrebne radne snage: Izvješće o studiji izvedivosti mora sadržavati integriranu analizu organizacijske strukture potrebne za vođenje projekta, uz procjenu veličine potrebne radne snage. To pomaže u procjeni troškova povezanih s upravljanjem i pronalaženju idealne ravnoteže između kvalitete i cijene.

2019 09 17 233608 - Blog Echo of the Nation

Što slijedi nakon studije izvodljivosti?

 1. Priprema izjave:
  U ovom koraku, rezultati studije izvodljivosti se pregledavaju i dokumentiraju. Fokus je na analizi podataka i zaključaka do kojih je došla studija kako bi se osigurala mogućnost uspjeha ili neuspjeha projekta. Ova izjava također uključuje financijske i ekonomske aspekte projekta.
 2. Odredite veličinu projekta:
  U ovom koraku utvrđuje se obujam proizvodnje, normalni proizvodni kapacitet, maksimalni kapacitet i očekivana proširenja nakon implementacije projekta. Time se želi utvrditi potencijal projekta da se natječe na tržištu i zadovolji potencijalnu potražnju.
 3. Marketinški aspekt:
  Ovaj korak uključuje sve procese povezane s marketingom projekta. Analizira se brend, odabire odgovarajući logo, radi servisiranje kupaca i oglašavanje. Marketinška studija izvodljivosti jedan je od glavnih koraka u postizanju uspjeha i osiguravanju kontinuiteta projekta.
 4. Tehnički aspekt:
  U ovom koraku fokus je na tehničkim detaljima projekta. To uključuje procjenu tehnoloških i infrastrukturnih potreba potrebnih za uspješnu provedbu projekta.
 5. plan rada:
  Nakon studije izvodljivosti izrađuje se detaljan poslovni plan projekta. Definiraju se projektni ciljevi i strategije te se određuju radnje potrebne za njihovo postizanje u određenom vremenskom razdoblju. Izrada poslovnog plana bitan je dio osiguravanja uspješne provedbe projekta prema zadanom rasporedu.

Postoji li veza između studije izvodljivosti, upravljanja i uspjeha projekta?

Mnoga istraživanja i stručnjaci pokazuju da postoji bliska veza između studije izvodljivosti, upravljanja i uspjeha projekta. Studija izvodljivosti jedan je od alata koji pomaže u donošenju ispravnih i učinkovitih upravljačkih odluka vezanih uz investicijski projekt.

Kada bilo tko radi studiju izvedivosti za svoj projekt, mora uzeti u obzir mnoge administrativne i organizacijske čimbenike. To zahtijeva analizu regulatornog okruženja tvrtke, razvoj učinkovite i odgovarajuće organizacijske strukture i utvrđivanje potreba za financijskim i ljudskim resursima.

Štoviše, studija izvedivosti pomaže u izradi čvrstog plana upravljanja za uspješnu provedbu projekta. Analizom studije izvodljivosti tržišta, konkurencije i iskustava sličnih tvrtki projektu se daje veća šansa za uspjeh.

Što se tiče održivosti, studija izvedivosti pruža priliku za utvrđivanje strategija upravljanja kako bi se osigurala dugoročna održivost projekta. To uključuje analizu ekoloških, pravnih i ekonomskih čimbenika koji mogu utjecati na projekt te razjašnjavanje budućih potreba projekta.

Oslanjajući se na studiju izvodljivosti, odgovorni za projekt mogu donositi strateške upravljačke odluke kojima se postiže uspjeh projekta. To može uključivati ​​osiguravanje potrebne financijske likvidnosti, razvoj marketinških i promotivnih strategija i izgradnju dobre upravljačke strukture.

Kratka poveznica

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.Obavezna polja označena su s *


Uvjeti komentara:

Možete urediti ovaj tekst iz "LightMag Panela" kako bi odgovarao pravilima komentara na vašoj web stranici